Wetgeving: aardappelcystenaaltjes en wortelknobbelnematoden zijn ‘quarantaineorganismes’

Opmerking: deze samenvatting vervangt geenszins de officiële wetgeving die van kracht is!

Wetgeving van toepassing bij besmetting met quarantainenematoden:

  • Wet van 4 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
  • Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
  • Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
  • Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 mei 2011.
  • Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen.

Soorten

GLOBODERA »
MELOIDOGYNE »