Bestrijding van nematoden

Zodra het aaltje zich heeft geïnstalleerd in het perceel is het kwaad geschied. Ook hier is voorkomen beter dan genezen.

Manifesteert het aaltje zich toch, dan moet er dringend wat gebeuren. Om hieraan te verhelpen zet de landbouwer beheersingsmaatregelen in. Dit gebeurt niet zonder extra kosten. Ook omwille van hun quarantaine status veroorzaken de aardappelcysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes meer uitgaven.

Voorkomen is beter dan genezen

Gebruik gecertificeerd pootgoed

  • Het gebruik van gekeurd pootgoed verhindert het binnenbrengen van aaltjes of cysten.
  • Het reinigen van landbouwmachines, landbouwwerktuigen en schoeisel tussen verschillende percelen verkleint de kans op verspreiding van cysten tussen de percelen.
  • Het niet gebruiken van sorteer- en zeefgrond om lage plekken op te voeren op productiepercelen verkleint de inbreng van cysten en aaltjes. Grondtarra afkomstig van de agro-industrie is vermoedelijk een belangrijke verspreidingsfactor.

Types

GLOBODERA »
MELOIDOGYNE »