Nematoden

Welkom op de site nematoden.be. Op deze site kunt u een heel brede waaier aan informate over het aardappelcysteaaltje (Globodera) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) terugvinden. Er wordt niet alleen stil gestaan bij wat deze aaltjes zijn, maar ook bij het belang, de bestrijding en de wetgeving die voor deze aaltjes van toepassing is.

U vindt op deze site contactadressen terug wanneer u met bijkomende vragen zit.


Actuele berichten

Update lijst resistente rassen

20/12/2021 17:04

De lijst met rassen resistent tegen het aardappelcystenaaltje kreeg recent een update. Zie de aangepaste tabel op de pagina Globodera-bestrijdingNieuwe versie omzendbrief Meloidogyne

06/12/2021 17:03

Begin november verspreidde FAVV een nieuwe versie van zijn omzendbrief rond de bestrijding van Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes). Naast een update van de analyserichtlijnen is er ook aanpassing van de bijlagen, met name rond de teelten die géén waardplant zijn voor Meloidogyne chitwoodi of M. fallax (vb. tagetes toegevoegd) of teelten die matig gevoelig zijn (Engels raaigras geschrapt).

Meer details kan je vinden onder de rubriek wetgeving > Meloidogyne of bij FAVV .