Nematoden

Welkom op de site nematoden.be. Op deze site kunt u een heel brede waaier aan informate over het aardappelcysteaaltje (Globodera) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) terugvinden. Er wordt niet alleen stil gestaan bij wat deze aaltjes zijn, maar ook bij het belang, de bestrijding en de wetgeving die voor deze aaltjes van toepassing is.

U vindt op deze site contactadressen terug wanneer u met bijkomende vragen zit.


Actuele berichten

Geen uitzondering meer op 1 op 3 rotatie

17/09/2019 12:18

Het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje werd recentelijk gewijzigd door het KB van 12/07/2019 gepubliceerd op 5 augustus 2019. Het is voortaan altijd verboden om op hetzelfde perceel meer dan één keer per drie jaar aardappelen, aubergines, tomaten of paprika’s te telen. In het geval van beschermde teelten, mogen enkel teelten onder niet verplaatsbare serres afwijken van deze regel.

De uitzondering om af te wijken van een 1 op 3 rotatie voor aardappelen gerooid vóór 20 juni is met andere woorden geschrapt en kan vanaf volgend teeltseizoen niet meer toegepast worden.